Pandora Norge

Pandora Norge er et enkelmannsforetak som tar sikte på å utvikle autonome droner.

Dette er en prototyp jeg holder på med nå.

Om meg

Mitt navn er John Thingstad og jeg er bedriftsleder for Pandora Norge. Jeg er 52 år.

Interesser

Luftsport, spesielt hanggliding og droneflyging. Dette er fra et 9 dagers handglider kurs i 2018.